Zakład Botaniki i Mykologii

Pracownicy naukowo-dydaktyczni


Dane osobowe

wm-fot

powrót do wykazu osób  |  back  top
W.Mułenko

Wykształcenie

W.Mułenko

Problematyka badawcza

W.Mułenko

Projekty badawcze (granty)

back   top
W.Mułenko

Ważniejsze publikacje

 1. Mułenko W., Piątek M., Wołczańska A., Kozłowska M., Ruszkiewicz-Michalska M., 2010. Plant parasitic fungi introduced to Poland in modern times. Alien and invasive species. Biological Invasions in Poland 1: 45-66.
 2. Świderska-Burek U., Mułenko W. 2010. Passalora acericola - a rare cercosporoid species found for the first time in Poland. Mycotaxon 113: 351-354.
 3. Mułenko W., red., 2008. Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. UMCS, Lublin: pp. 241.
 4. Mułenko W., Majewski T., Ruszkiewicz-Michalska M., red., 2008. A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland 9: 1-752. Wł. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences. Kraków.
 5. Mułenko W., Kozłowska M., Schubert K., 2004. Cladosporium galii sp. nov. on Galium odoratum from Poland. Mycotaxon 90 (2): 271-274.
 6. Ławrynowicz M., Bujakiewicz A., Mułenko W., 2004. Mycoenological studies in Poland. 1952-2002. Monographie Botanicae 93: 1-102.
 7. Mułenko W., Kozłowska M., [Sałata B.], 2004. Microfungi of the Tatra National Park. A checklist. Biodiversity of the Tatra National Park. Vol. 1. W.Szafer Inst. Bot. Pol. Acad. Sci. Kraków, pp. 68.
 8. Mułenko W., Braun U., Wołczańska A., 2003. Spermosporina gymnadeniae sp. nov. on Gymnadenia sp. (Orchidaceae). Mycotaxon 86: 475-478.
 9. Mułenko W., 1998. Mikroskopowe grzyby fitopatogeniczne w strukturze naturalnych zbiorowisk leśnych. Rozprawy habilitacyjne LXII: 1-65. Wyd. UMCS.
pełny wykaz publikacji   publications
W.Mułenko

Nagrody i odznaczenia

W.Mułenko

Staże i wyjazdy krajowe lub zagraniczne

W.Mułenko

Abstrakt działalności naukowej

 1. Zbiór oraz opisanie kilku gatunków nowych dla nauki.
 2. Opublikowanie pełnego wykazu grzybów mikroskopijnych Tatr Polskich (2004).
 3. Opublikowanie syntezy prac mykocoenologicznych wykonanych w Polsce (2004).
 4. Opublikowanie książki "Introduction to the identification of plant quarantine fungi" wydanej w Korei Południowej.
 5. Opublikowanie "Przewodnika metodycznego ..." mykologicznych badań terenowych (2008).
 6. Opublikowanie wykazu grzybów mikroskopijnych Polski "A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland" (2008).
 7. Opublikowanie listy grzybów inwazyjnych Polski (2010).
W.Mułenko

Zainteresowania


Inni pracownicy


Dane osobowe

mk-fot

powrót do wykazu osób  |  back  top
M.Kozłowska

Wykształcenie

M.Kozłowska

Problematyka badawcza

M.Kozłowska

Projekty badawcze (granty)

back   top
M.Kozłowska

Ważniejsze publikacje

 1. Mułenko W., Kozłowska M., 2010. Dynamics of fungi against the background of host plant phenology. Part I. List of microfungi infecting Stellaria holostea. Pol. Bot. Journal 55 (2): 417-440.
 2. Mułenko W., Piątek M., Wołczańska A., Kozłowska M., 2010. Plant parasitic fungi introduced to Poland in modern times. Alien and invasive species. In: Z. Mirek (ed.) Biological Invasions in Poland: 1: 49-71. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 3. Kozłowska M., 2008. Hormiactis … Microdochium. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 413-422. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 4. Mułenko W., Kozłowska M., 2008. Ascochyta, Ascochytella and Ascochytula. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 514-529. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 5. Kozłowska M., Wołczańska A., 2008. Asterosporium … Discogloeum. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 536-564. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 6. Mułenko W., Bácigalová K., Kozłowska M., 2006. Parasitic microfungi of the Tatra Mountains. 4. Melampsoridium hiratsukanum (Urediniomycetes). Pol. Bot. Stud. 22: 399-405.
 7. Mułenko W., Kozłowska M., Schubert K., 2004. Cladosporium galii sp. nov. on Galium odoratum from Poland. Mycotaxon 90 (2): 271-274.
 8. Wołczańska A., Kozłowska M., Piątek M., Mułenko W. 2004. Survey of the genus Discosia in Poland. Pol. Bot. Journal 49 (1): 55-61.
 9. Mułenko W., Kozłowska M., [Sałata B.], 2004. Microfungi of the Tatra National Park. A checklist. Biodiversity of the Tatra National Park. Vol. 1. W.Szafer Inst. Bot. Pol. Acad. Sci. Kraków, pp. 68.
pełny wykaz publikacji   publications
M.Kozłowska

Nagrody i odznaczenia

M.Kozłowska

Staże i wyjazdy krajowe lub zagraniczne

M.Kozłowska

Abstrakt działalności naukowej

 1. Opisanie nowego dla nauki gatunku - Cladosporium galii (2004).
 2. Opublikowanie pełnego wykazu grzybów mikroskopijnych Tatr Polskich (2004).
 3. Opublikowanie wykazu grzybów mikroskopijnych Polski "A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland" (2008).
M.Kozłowska

Zainteresowania


Inni pracownicy


Dane osobowe

ap-fot

powrót do wykazu osób  |  back  top
A.A.Ptaszyńska

Wykształcenie

A.A.Ptaszyńska

Problematyka badawcza

A.A.Ptaszyńska

Projekty badawcze (granty)

back   top
A.A.Ptaszyńska

Ważniejsze publikacje

 1. Ptaszyńska A.A., Łętowski J, Gnat S, Małek W. 2012. Application of COI sequences in studies of phylogenetic relationships among 40 Apionidae species. Journal of Insect Science 12: 16     » available online:  http://www.insectscience.org/12.16/
 2. Ptaszyńska A.A., Borsuk G., Anusiewicz M., Mułenko W. 2012. Location of Nosema spp. spores within body of honey bee. Veterinary Medicine – Science and Practice 68 (10): 618-621.
 3. Ptaszyńska A.A., Borsuk G., Mułenko W., Olszewski K. 2012. Monitoring of nosemosis in the Lublin region and preliminary morphometric studies of Nosema spp. spores. Veterinary Medicine – Science and Practice 68 (10): 622-625.
 4. Ptaszyńska A.A., Mułenko W., Żarnowiec J. 2009. Bryophytes microniches inhabited by microfungi. Annales UMCS, Biologia 64(2): 35-43.
 5. Fiołka M. J., Ptaszyńska A.A., Czarniawski W. 2005. Antibacterial and Antifungal Lysozyme-type Activity in Cameraria ohridella Pupae. Journal of Invertebrate Pathology, Vol. 90 (September), 1: 1-9.
pełny wykaz publikacji   publications
A.A.Ptaszyńska

Staże i wyjazdy krajowe lub zagraniczne

A.A.Ptaszyńska

Kursy i szkolenia

A.A.Ptaszyńska

Abstrakt działalności naukowej

 1. Mikroskopijne grzyby pasożytnicze pszczoły miodnej (Apis mellifera) i choroby przez nie wywoływane: nosemoza (patogen: Nosema apis, Nosema ceranae), grzybica otorbielakowa (patogen: Ascosphaera apis), grzybica kropidlakowa (patogen: Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger).
 2. Nowe substancje lecznicze przeciwko mikroskopijnym grzybom chorobotwórczym z rodzajów Nosema i Candida.
A.A.Ptaszyńska

Zainteresowania


Inni pracownicy


Dane osobowe

us-fot

powrót do wykazu osób  |  back  top
U.Świderska-Burek

Wykształcenie

U.Świderska-Burek

Problematyka badawcza

U.Świderska-Burek

Projekty badawcze (granty)

back   top
U.Świderska-Burek

Ważniejsze publikacje

 1. Piątek M., Lutz M., Ronikier A., Kemler M., Świderska-Burek U. 2012. Microbotryum heliospermae, a new anther smut fungus parasitic on Heliosperma pusillum in the mountains of the European Alpine System. Fungal Biology 116(2): 185-195.
 2. Świderska-Burek U. & Mułenko W. 2010. Passalora acericola - a rare cercosporoid species found for the first time in Poland. Mycotaxon 113: 351-354.
 3. Mułenko W., Bacigálová K., Wołczańska A., Świderska U., Mamczarz M. 2007. Parasitic microfungi of the Tatra Mountains. 5. Plasmopara representatives on the species of Geranium. Biologia, 63(3): 302-306.
 4. Świderska-Burek U., 2007. Preliminary list of cercosporoid fungi from Poland. Mycotaxon 102: 5-8.
pełny wykaz publikacji   publications
U.Świderska-Burek

Nagrody i odznaczenia

U.Świderska-Burek

Abstrakt działalności naukowej

 1. Opublikowanie wstępnego wykazu grzybów cerkosporoidalnych Polski "Preliminary list of cercosporoid fungi from Poland" (2007).
 2. Opublikowanie wykazu grzybów mikroskopijnych Polski "A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland" (2008).
 3. Zbiór oraz opublikowanie gatunku nowego dla nauki (2012).
U.Świderska-Burek

Zainteresowania


Inni pracownicy


Dane osobowe

aw-fot

powrót do wykazu osób  |  back  top
A.Wołczańska

Wykształcenie

A.Wołczańska

Problematyka badawcza

A.Wołczańska

Projekty badawcze (granty)

back   top
A.Wołczańska

Ważniejsze publikacje

 1. Mułenko W., Piątek M., Wołczańska A., Kozłowska M., Ruszkiewicz-Michalska M. 2010. Plant parasitic fungi introduced to Poland in modern times. Alien and invasive species. [In:] Z. Mirek (ed.) Biological Invasions in Poland 1: 49-71.
 2. Wołczańska A., Wójciak H. 2010. First report of Puccinia bornmuelleri causing rust disease of lovage in Poland. Plant Pathology 59:1176.
 3. Wołczańska A., Piątek M. 2010. First finding of Frommeëlla mexicana var. indicae causing rust disease in Poland. Plant Pathology 59:407.
 4. Wołczańska A. 2008. Septoria [In:] Mułenko W., Majewski T., Ruszkiewicz-Michalska M. (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland vol. 9: 643-669.
 5. Ruszkiewicz-Michalska M., Wołczańska A. 2008. The first report of Neoramularia bidentis from Europe. Mycotaxon 106: 479-483.
 6. Wołczańska A., Mułenko W., Oklejewicz K., Bacigálová K. 2008. Parasitic microfungi of the Tatra Mountains. 3. Spermosporina gymnadeniae (Hyphomycetes): species new to Slovakia and new records from Poland. Biologia 63(1): 50-52.
 7. Bolay A., Braun U., Delhey R., Kummer V., Piątek M., Wołczańska A. 2005. Erysiphe deutziae - a new epidemic spread in Europe. Cryptogamie Mycologiae 26(4): 293-298.
 8. Wołczańska A. 2005. Grzyby z rodzaju Ramularia występujące w Polsce. Monographiae Botanicae 95: 1-154.
 9. Wołczańska A., Kozłowska M, Piątek M., Mułenko W. 2004. Survey of the genus Discosia (anamorfic fungi) in Poland. Polish Botanical Journal 49 (1): 55-61.
 10. Mułenko W., Braun U., Wołczańska A. 2003. Spermosporina gymnadeniae sp. nov. on Gymnadenia sp. (Orchidaceae). Mycotaxon 86: 475-478.
pełny wykaz publikacji   publications
A.Wołczańska

Nagrody i odznaczenia

A.Wołczańska

Staże i wyjazdy krajowe lub zagraniczne

A.Wołczańska

Abstrakt działalności naukowej

 1. Opisanie nowego dla nauki gatunku - Spermosporina gymnadeniae (2003).
 2. Opublikowanie monografii grzybów z rodzaju Ramularia występujących w Polsce (2005).
 3. Opublikowanie wykazu grzybów mikroskopijnych Polski "A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland" (2008).
 4. Opublikowanie listy grzybów inwazyjnych Polski (2010).
 5. Opublikowanie monografii grzybów z rodzaju Septoria występujących w Polsce (2013).
A.Wołczańska

Zainteresowania


Inni pracownicy


Dane osobowe

hw-fot

powrót do wykazu osób  |  back  top
H.Wójciak

Wykształcenie

H.Wójciak

Problematyka badawcza

back   top
H.Wójciak

Projekty badawcze (granty)

H.Wójciak

Ważniejsze publikacje

 1. Wójciak H., Urban D. 2012. Small mid-forest and mod-field peat bogs as a refuge of rare and protected lichen species. [In] Lipnicki L. (ed.) Lichen protection Lichen protected species. The University of Physical Education, Faculty of Physical Culture in Gorzów Wielkopolski, Laboratory of Biology and Nature Protection, Regional Directorate National Forests Zielona Góra, Forest Inspectorate in Lubsko, Forest Promotional Complex Bory Lubuskie, Polish Botanical Society - Lichenological Section. 133-141. ISBN 978-83-63189-19-8.
 2. Wołczańska A., Wójciak H. 2010. First report of Puccinia bornmuelleri causing rust disease of lovage in Poland. Plant Patology 59, 1176.
 3. Wójciak H. 2003, 2007, 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Flora Polski. ss. 370. Multico, Warszawa (wydanie I i II - zmienione).
 4. Urban D., Wójciak H. 2002. Szata roślinna doliny Bugu (odcinek środkowy) [w:] Dombrowski A., Głowacki Z., Kovaltchuk I., Nikiforov M., Michalczyk Z., Szwajgier W., Wojciechowski K.H. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan-zagrożenia-ochrona. Fundacja IUCN, ss. 96-112, Warszawa.
 5. Skowrońska-Pawlik B., Wójciak H., Skowroński T. 2008. Heavy metal accumulation, resistance and physiological status of some epigeic and epiphytic lichens inhabiting Zn and Pb polluted areas. Pol. J. Ekol. 56,2 195-207.
 6. Lipnicki L., Wójciak H. 1995. Porosty. Klucz - Atlas. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ss. 216.
 7. Bystrek J., Wojciak H. 1994. Usnea motykana Bystr. et Wojciak (Lichenes, Usneaceae), a new lichen species from the Carpathians. Fragm. Flor. Geobot. 39(1): 117-120.
 8. Bystrek J., Wójciak H. 1994. Geographisches Element in der europäischen Flora der Usnea - Gattung. [in.:] Bystrek J.: Studien über die Flechtengattungen Usnea in Europa. Wydawnictwo UMCS: 61-63.
 9. Bystrek J. Wójciak H. 1994. Die Morphologie von Lagern und Fruchtkorpern. [in.:] Bystrek J.: Studien über die Flechtengattungen Usnea in Europa. Wydawnictwo UMCS: 15-20.
pełny wykaz publikacji   publications
H.Wójciak

Nagrody i odznaczenia

H.Wójciak

Staże i wyjazdy krajowe lub zagraniczne

H.Wójciak

Abstrakt działalności naukowej

 1. Badania bioty porostów Lubelszczyzny. Stwierdzenie ponad 200 nowych gatunków dla tego regionu.
 2. Badania taksonomiczne porostów z rodziny Usneaceae.
 3. Opracowanie we współpracy z dr hab. Danutą Urban prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) roślinności granicznego odcinka Doliny Bugu.
H.Wójciak

Zainteresowania


Inni pracownicy


Inni pracownicy


Dane osobowe

ma-fot

powrót do wykazu osób  |  back  top
M.Anusiewicz

Wykształcenie

M.Anusiewicz

Problematyka badawcza

M.Anusiewicz

Ważniejsze publikacje

 1. Ptaszyńska A.A., Borsuk G., Anusiewicz M., Mułenko W. 2012. Location of Nosema spp. spores within the body of the honey bee. Med. Weter. 68(10): 618-621

Inni pracownicy inżynieryjno-techniczni


Dane osobowe

mm-fot

powrót do wykazu osób  |  back  top
M.A.Mamczarz

Wykształcenie

M.A.Mamczarz

Projekty badawcze (granty)

M.A.Mamczarz

Ważniejsze publikacje

 1. Mamczarz M., Świerska-Burek U. 2008. Penicillium: [in] W. Mułenko, T. Majewski, M. Ruszkiewicz-Michalska(eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland vol. 9: 440- 456
 2. Mamczarz M. 2008. Discosporina-Haplosporella: [in] W. Mułenko, T. Majewski, M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland vol. 9: 565-574
 3. Mułenko W., Bacigálová K., Wołczańska A., Świderska U., Mamczarz M. 2008. Parasitic microfungi of the Tatra Mountains. 5. Plasmopara representatives on the species of Geranium. Biologia 63(3): 302-306.
 4. Świderska U., Wołczańska A., Kozłowska M., Mułenko W., Mamczarz M. 2005. Recent collections of powdery mildew (Erysiphales) in Poland. Acta Mycologica 40(1): 49-61.
pełny wykaz publikacji   publications
M.A.Mamczarz

Nagrody i odznaczenia

M.A.Mamczarz

Zainteresowania


Inni pracownicy inżynieryjno-techniczni